Extracted and translated from Turkish

The new Board of Directors of TÜSİAD met with President Recep Tayyip Erdogan in the Presidency Complex. The TÜSİAD delegation, headed by Erol Bilecik, Chairman of the Board of Directors of TÜSİAD, presented the views of the Turkish business world to the President and exchanged views on the issues of economy and investment environment, EU and Customs Union, international relations, industry 4.0, digital transformation, education and youth.

The Chairman Bilecik said, “In these areas, which are of great importance in terms of investment environment and global competitive power of our country, we have entered into a roundtable of negotiations, joint works and activities between the public and private sectors.”


Complete story in Turkish

TÜSİAD Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Biraraya Geldi

 21 Şub 2017

TÜSİAD yeni Yönetim Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde biraraya geldi. Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi 4.0, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini Cumhurbaşkanı’na sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabul sonrasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Ülkemizin yatırım ortamı ve küresel rekabet gücü açısından büyük önem içeren bu alanlarda kamu ile özel sektör arasındaki görüşmelerin, ortak çalışmaların ve etkinliklerin daha da yoğunlaşacağı bir döneme girdik” dedi.

TÜSİAD Heyeti 

Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. KOÇ, Başkan Yardımcısı

PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri

Simone KASLOWSKİ, Başkan Yardımcısı

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri

Murat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri

Serra AKÇAOĞLU, Üye

Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri

Batu AKSOY, Üye

Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır BALKIR, Üye

Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Barış ORAN, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri

Mehmet TARA, Üye

Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

İdil YİĞİTBAŞI, Üye

Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır KALEAĞASI, Üye

Genel Sekreter

Eray AKDAĞ, Ankara Daimi Temsilcisi

Source: TUSIAD